Quinoa Lokaal

Quinoa is door zijn unieke eigenschappen een gewas met een brede waaier aan toepassingsmogelijkheden die momenteel nog te weinig gekend en benut worden.

In 2019 is het ‘Quinoa Lokaal’-project gestart. Dit vierjarig project wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en buigt zicht over de teelt in Vlaanderen. Bij de introductie van een nieuwe teelt komen aspecten als rassenkeuze, zaaidichtheid, rijafstand, mechanische onkruidbestrijding en kwaliteitsaspecten aan bod. Binnen dit project werken ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant samen met landbouwers en bedrijven uit de sector.

De informatie en nieuwe inzichten uit dit project vormen de basis voor deze website.

Teeltgids

Quinoa met grote bloempluimen op een akker.

Welke zijn de meest geschikte rassen voor teelt in Vlaanderen?

Bodem

Welke percelen zijn het meest geschikt voor de teelt van quinoa?

Quinoa

Zaaibedvoorbereiding en zaaiadvies