Rendabiliteit

  • Een doorslaggevende factor voor een landbouwer om te kiezen voor quinoa is echter ook het economische aspect van deze teelt. We analyseren daarom met behulp van een rekenmodel, of quinoa op een rendabele manier kan worden ingepast in het teeltplan van Vlaamse landbouwbedrijven. We focussen hierbij op de teelt van quinoa met afzet via contractteelt of via de regionale keten.
  • De resultaten geven aan dat het vanuit economisch oogpunt interessant kan zijn voor een aantal landbouwbedrijven om quinoa op te nemen in het teeltplan. Dit is echter vooralsnog niet het geval voor alle bedrijven. Uit interviews blijkt dat quinoa momenteel geteeld wordt aan een bruto-opbrengst van 3 ton/ha. Deze kan op de (geringe) lokale markt voor quinoa verkocht worden aan € 1100/ton via contractteelt en € 3000/ton via de regionale keten.

  • In een toekomstig scenario bij een opbrengst van 4,5 ton per ha en een prijs van 500 euro per ton, zou quinoa via contractteelt vanuit economisch oogpunt interessant zijn op 1,3% van de oppervlakte bouwland in Vlaanderen. Voor quinoateelt via de regionale keten, bij een opbrengst van 4,5 ton per ha en een prijs van 2200 euro per ton, zien we grote veranderingen. Hier is het op 16,6% van het Vlaamse areaal economisch interessant om quinoa te telen. Dit is op voorwaarde dat de afzetmarkt van de regionale keten sterk zou toenemen.

  • De haalbaarheid verschilt van streek tot streek. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de opbrengsten op lichtere gronden wellicht lager zullen zijn dan op zwaardere gronden. Uit de analyse blijkt dat graangewassen en maïs in eerste instantie in aanmerking komen om plaats te ruimen voor quinoa.

Interessante links