Onderzoek

In 2019 is het ‘Quinoa Lokaal’ project gestart. Dit vierjarig project wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en buigt zicht over de teelt in Vlaanderen. Bij de introductie van een nieuwe teelt komen aspecten als rassenkeuze, zaaidichtheid, rijafstand, mechanische onkruidbestrijding en kwaliteitsaspecten aan bod. Binnen dit project werken ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant samen met landbouwers en bedrijven uit de sector.

Binnenkort vind je hier de resultaten van het voorbije proefjaar.