Zaai

Bij voorkeur ploegen omdat bij een niet-kerende bodembewerking de onkruiddruk hoger is.

Aanleg van een vals zaaibed is voordelig voor de onkruidbeheersing maar betekent ook uitstel van het zaaitijdstip en eventueel ook het oogsttijdstip. Het effect van de aanleg van een vals zaaibed is sterk afhankelijk van het moment van aanleg en de weersomstandigheden.

Quinoa houdt van een homogeen, fijn gestructureerd, goed gedraineerd en vochtig zaaibed met een bodemtemperatuur van 8-10°C.

Er wordt gezaaid in de periode eind maart – april, afhankelijk van de bodemcondities: als deze niet optimaal zijn, wordt geduld beloond met een vlotte en gelijkmatige opkomst. Het gebruik van een vals zaaibed stelt de zaai automatisch wat uit, wat de zaadopbrengst kan beïnvloeden. Bij een vals zaaibed bestaat wel het risico op het uitdrogen van de bodem en zeker bij een late zaai.

Rijenzaai is de regel om mechanische onkruidbestrijding via schoffelen mogelijk te maken. De rijafstand is afhankelijk van de te gebruiken schoffelmachine. In de praktijk komt dit meestal neer op een rijafstand van 20 tot 25 cm. Ook het gebruik van de wiedeg komt in aanmerking om quinoa onkruid vrij te houden, zeker bij kleine onkruiden. Op praktijkbedrijven wordt vaak een combinatie van zowel de schoffel als de wiedeg ingezet in de mechanische onkruidbestrijding.

De zaaidiepte bedraagt max. 1 cm.

In België zaait men in de praktijk aan 10 kg/ha. In de biologische teelt wordt iets dikker gezaaid aan bv. 12 kg/ha om te lage standdichtheid door uitdunning/ verlies bij onkruidbestrijding te voorkomen en een snellere bodembedekking te bekomen. Een optimaal plantenaantal per m² met betrekking tot ontwikkeling en zaadopbrengst, is voor onze regio nog niet echt gekend. Uitgaande van een goede kiemkracht (en veldopkomst) wordt vanuit het onderzoek biologische teelt 450 zaden/m² voorgesteld. Bij een 1000-korrelgewicht van 3 g komt dat neer op een zaaidichtheid van 13,5 kg/ha. Is het 1000-korrelgewicht 2 g dan is de zaaidichtheid 9 kg/ha.

Quinoa kan een lage plantdichtheid compenseren door meer te vertakken. Dit leidt wel tot ongelijke afrijping en een latere oogst.