Oogsten, drogen, schonen en bewaren

De oogstperiode situeert zich tussen 1 augustus en 15 september. Er zijn grote verschillen in afrijping tussen de verschillende rassen aangepast aan ons klimaat. Daarnaast zijn de groeivoorwaarden sterk jaarafhankelijk. Het belangrijkste is dat je op tijd kan dorsen omdat dit ook een invloed heeft op de kleur van het zaad. Hoe later men dorst, hoe grauwer de kleur. De kleur van rode of zwarte quinoa is het mooist bij vroeg dorsen.

Direct van stam dorsen is mogelijk bij een vroeg ras in goede groeiomstandigheden. Maaibalk net onder de laagste pluimen instellen zodat zo weinig mogelijk stengel (meest vochtig) door de dorser moet.

De dorser moet goed afgesteld worden zodat niet te veel quinoazaden samen met het stro op het veld terechtkomen. Het gedorste zaad bevat veel onzuiverheden zoals stukjes stro, kaf en eventueel onkruidzaden. Het vochtgehalte van het graan + onzuiverheden bedraagt rond de 20%. Dit is te hoog om zonder droging te bewaren. Het drogen moet zo vlug mogelijk gebeuren.

De stro-opbrengst bedraagt gemiddeld 4 ton/ha. Het stro is zeer hard en te vergelijken met koolzaadstro, hier kan verder niets mee gedaan worden.

Na het drogen van het zaad + onzuiverheden kan men door weging de bruto-opbrengst per ha bepalen.

Het opschonen van het zaad is noodzakelijk om aan de hoge eisen van het quinoazaad voor menselijke consumptie te voldoen. Men rekent dat de netto-opbrengst ongeveer 70% is van de bruto-opbrengst na triage. Dit is echter sterk afhankelijk van de instelling van de dorser en van de zaadkwaliteit (o.a. kleuruniformiteit). Met een kleursorteerder verkrijgt men in de laatste stap een mooi homogeen product.

De opbrengst van quinoapercelen is zeer uiteenlopend en varieert zowel onder gangbare als onder biologische teeltomstandigheden tussen 0,5 en 4,5 ton/ha.

Opslag van quinoa: Na het dorsen kunnen de op de grond gevallen zaden nog in het najaar kiemen want zij hebben geen kiemrust. Zowel in het najaar als na de winter is op de proefpercelen van ILVO en Inagro weinig opslag gezien en stelde dit verder geen probleem.

Ook interessant