Onkruidbeheersing

  • Onkruiden zijn concurrenten voor licht, water en voedingsstoffen en liggen mee aan de basis van zaadonzuiverheden bij de oogst.

  • In quinoa pakken we het onkruid mechanisch aan: door schoffelen, wiedeggen of een combinatie van die twee. De onderzoekscentra betrokken bij het VLAIO-project ‘Quinoa Lokaal’ streven niet naar de erkenning van herbiciden. Het belangrijkste probleemonkruid is melganzevoet, en er is geen enkel contactherbicide dat melganzevoet kan bestrijden en gelijktijdig quinoa spaart. Keuze van het perceel speelt een belangrijke rol: beter voorkomen dan genezen.

  • De rijafstand kies je best in functie van de te gebruiken schoffelmachine. Bij aanwezigheid van doorlevende onkruiden is het altijd aangewezen om te schoffelen. Ook in seizoenen met veel neerslag biedt schoffelen tussen de gewasrijen een duidelijke meerwaarde ten opzichte van alleen wiedeggen.

  • Wiedeggen kan vanaf het 4-bladstadium. Een gelijkmatige opkomst is cruciaal om tijdig te kunnen starten. Een fijn verkruimeld zaaibed verhoogt de effectiviteit. Op een grond met een harde korst kan beter eerst met een schoffel gewerkt worden, en daarna pas met de wiedeg. In graanteelt wordt een lepelwieder ingezet voor het verkruimelen van een verslempte grond, maar dit type wiedeg is in veel groeistadia van de quinoa te agressief. Voorkomen blijft beter dan genezen: zaai niet kort voor er grote hoeveelheden neerslag voorspeld worden.

  • Volleveldszaai en uitsluitend wiedeggen als onkruidbestrijding kan een goed resultaat geven mits een aantal randvoorwaarden vervuld zijn: een niet te hoge onkruiddruk op het perceel (en vooral weinig melganzevoet), een goede standdichtheid van de quinoa en snelle begingroei (warm weer). Aangezien je op voorhand niet kan voorspellen hoe het seizoen loopt, raden we aan om altijd rijenzaai toe te passen voor quinoa. Alleen bij een rijafstand van 25 cm of groter kan schoffelen een uitkomst bieden in een nat seizoen met hoge onkruiddruk.

  • Timing is van doorslaggevend belang bij mechanische onkruidbestrijding. Weersomstandigheden bepalen in sterke mate het effect van de behandeling. Zowel voor schoffelen als voor wiedeggen geldt dat de bodem relatief droog moet zijn tijdens de bewerking, en het in de twee dagen die daarop volgen beter niet regent. Anders kunnen onkruiden makkelijker hergroeien.

Nog vragen?

Ook interessant