Rassenkeuze

Het ideale quinoaras voor Vlaanderen bestaat nog niet maar toch zijn er al een aantal rassen die aan volgende vereisten voldoen voor de teelt in onze contreien:

  • Daglengte-neutraal (=mogelijkheid tot bloeien bij lange daglengte).
  • Aangepast aan een vochtiger klimaat dan het oorsprongsgebied.
  • Vroege afrijping is essentieel voor een goede opbrengst.
  • Een goede meeldauwresistentie is een pluspunt.

Als sinds 2015 worden in Vlaanderen verschillende quinoarassen opgenomen in een rassenproef.

De huidige Nederlandse en Deense rassen voldoen aan deze criteria en worden al het langst meegenomen in de rassenproeven.

  • De Nederlandse rassen worden in België verdeeld door Green Food 50 en zijn saponinearm (marc.arts@greenfood50.com).
  • De Deense rassen zijn veredeld door Sven-Erik Jacobsen en verdeeld door QuinoaQuality (info@quinoaquality.com). Alleen het Deense ras Vikinga is saponinearm binnen hun aanbod.
  • Sinds 2020 wordt ook het ras Zeno getest dat oorspronkelijk in Oostenrijk veredeld werd. Vanaf 2021 is dit ras beschikbaar via de Universität van Hohenheim in Duitsland (Josua.Ehrhart@uni-hohenheim.de).
  • Wild Garden Seeds is een vierde mogelijkheid om aan zaaizaden te komen, al zijn deze maar in kleine hoeveelheden beschikbaar voor Vlaamse telers (www.wildgardenseed.com). Door de rassen van Wild Garden Seeds te screenen in een rassenproef gaan we hun potentieel na in Vlaanderen, oorspronkelijk zijn ze veredeld in Noord-Amerika.

De keuze van het zaaizaad in Vlaanderen kan in twee categorieën opgedeeld worden. Een eerste groep zijn de open source rassen waaronder de zaden van Wild Garden Seeds vallen. Dit betekent dat je deze zaaizaden kan aankopen, uitzaaien, verkopen of opnieuw als zaaizaden kan gebruiken.

Rassen die onder kwekersrecht vallen, vormen de tweede groep. Hier maken we nog een onderscheid tussen rassen met of zonder een MTA. Een MTA of Material Transfer Agreement is een document waarin de verkoopsvoorwaarden van het bedrijf vermeld staan en wat je met de aangekochte zaden mag doen. Zowel QuinoaQuality als GreenFood50 werken met een MTA. Zeno is het enige ras met kwekersrecht waar geen MTA vereist is van de verdeler. Wat de voorwaarden exact zijn, vraag je het best na bij de bedrijven zelf.

Rassen onder kwekersrecht hebben als voordeel dat je zeker bent van de kwaliteit van het zaaizaad. Het nadeel is dat je deze zaden in het volgende jaar niet mag gebruiken op jouw bedrijf wanneer een MTA getekend is. Is er zoals bij het ras Zeno geen MTA getekend, dan moet er een vergoeding betaald worden bij Seed@Bel.