Zoekresultaten voor Onkruidbestrijding

rundveeloket.be

Maïs

Diverse aspecten als type gras, zaaizaadhoeveelheid, onkruidbestrijding kwamen hier aan bod. Dit artikel bundelt de ervaringen rond onderzaai van gras in mais.

Activiteiten

Demonamiddag smart farming en robotisatie

onderzoeksinstituten en adviesbureaus die deelgenomen hebben aan het SmartAgriHubs-project. 13u30: Verwelkoming en korte presentaties Korte presentaties van de Interreg-Vlaanderen-Nederland-trajecten CIMAT over ontwikkeling van multifunctionele robots en machines voor kleinere teelten en Smart Growers over de toepassing van smart farming systemen in onkruidbestrijding

Onderzoeksprojecten

Aroma-roots: Aromatische wortelgewassen inzetbaar in de bio-economie

Aroma-roots wil in essentie de teelt van mierik, grote engelwortel en lavas in Vlaanderen stimuleren.OnderzoeksaanpakWe optimaliseren de teelt van mierik, grote engelwortel en lavas door betere rassenkennis, teeltmechanisatie (o.a. onkruidbestrijding, zaai en oogst), verhogen van de kwaliteit van de geoogste biomassa en onderzoeken multivalorisatie.