Algemeen Pioniers zijn in hun nopjes met de nieuwe oogst van quinoa

16/09/2022

Door de droge zomer verliep de oogst dit seizoen erg vlot. In juli sneden de maaidorsers eerst gerstpercelen aan, en vervolgens koolzaad en tarwe. Na de graanoogst werden dezelfde machines ingezet voor de oogst van lokaal geteelde quinoa. Te velde viel het al op dat de oogst van quinoa veel beter is dan in 2021. “Twee keer zo veel kilo’s geoogst in dit droge seizoen”, getuigt quinoateler Wouter Saelens (Herent). En de kwaliteit oogt ook goed zodat er na opschonen en verpakken een mooi product in de markt gezet kan worden. Om de verkoop in de korte keten van quinoa en andere nieuwe teelten aan te zwengelen, lanceerde minister van Landbouw Jo Brouns het platform Akkerdelen

Dit seizoen maakten maaidorsers hun rondjes op de velden zonder oponthoud door neerslag. Een heel verschil met vorig jaar. Toen viel er zo veel regen dat de tarweoogst erg lang uitliep. Dat hinderde ook de quinoaoogst. “Normaliter volgt de oogst van quinoa op die van tarwe”, zegt Wim Fobelets, onderzoeker op het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. “Dat is zeker een voordeel want het laat loonwerkers toe om dure maaidorsers gedurende een langere periode in te zetten. Helaas verliep de tarweoogst in 2021 zo moeizaam dat de quinoa in de planning steeds verder opschoof naar achter. In combinatie met veel neerslag zorgde dat voor grote zaadverliezen.”

Vorig jaar kon quinoateler Wouter Saelens uit Herent zijn drie hectare grote perceel pas begin september in plaats van half augustus dorsen. “Jammer”, zo zegt hij zelf, “want de inhoud van de zaadpluimen lag toen voor een deel al op de grond.” Hoewel 2021 in mineur eindigde, was Wouter bij de eerste kennismaking gecharmeerd door de nieuwe teelt. “Op het veld vraagt quinoa niet veel arbeid op voorwaarde dat je als teler uitgerust bent met de juiste machines voor de onkruidbestrijding”, aldus de jonge landbouwer. “Verder liggen de teeltkosten laag want quinoa vraagt weinig meststoffen, en gewasbeschermingsmiddelen zijn er niet in toegelaten.”

De lage arbeidsbehoefte van de teelt is belangrijk voor landbouwers die hun handen al meer dan vol hebben. Om hen ook bij de verkoop te ontlasten, is recent het platform www.akkerdelen.be gelanceerd. Dankzij de persaandacht voor de lancering stroomden de bestellingen van oogstaandelen meteen toe. “Hulp bij de verkoop is zeker welkom”, getuigt Wouter, “want mijn opbrengst is meer dan verdubbeld, naar drie ton per hectare dit seizoen. Daarvan zal minstens tweederde overblijven na schoning. Op het veld was al zichtbaar dat de quinoazaadjes groter en witter van kleur zijn dan vorig seizoen. De vele uren zonneschijn en het uitblijven van neerslag deden de kwaliteit van de quinoa zichtbaar goed.”

Wouter was niet de enige quinoateler in Vlaanderen met een topopbrengst in 2022. Ook de andere deelnemers aan het platform Akkerdelen.be zijn opgetogen met hun oogst. “Bruto bedroeg de opbrengst 3,75 ton per hectare”, getuigt bioboer Ivan Pollet uit Zwevegem. Op sommige plaatsen werd zelfs 4 ton per hectare gehaald – wat een groot contrast is met de magere oogst van 2021.

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant stelt het platform Akkerdelen open voor alle Vlaamse landbouwers die met quinoa en andere nieuwe teelten aan de slag gaan. Onderzoeker Wim Fobelets legt het concept uit: “Voor de oogst kan je via de nieuwe website www.akkerdelen.be al intekenen op één of meerdere oogstaandelen van +-2 vierkante meter, wat overeenkomt met 500 gram quinoa of kikkererwten. Dat kan iets meer zijn bij een goede oogst, of iets minder in een somber seizoen als 2021. Op die manier deelt de consument in het risico dat de landbouwers nemen.”

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns kocht het eerste oogstaandeel quinoa, en nam voor de verzamelde pers plaats op de proefvelddorser van het Praktijkpunt Landbouw in Herent. Wouter Saelens, quinoateler uit Herent, en Willy Vanderlinden, kikkererwtenteler uit Diepenbeek, gaven extra uitleg over het belang van oogstaandelen voor hen als boer. VTM Nieuws zond er een item over uit en RobTV maakte deze mooie reportage. Ook Vilt, Landbouwleven, VRT en Radio 2 pikten het nieuws op.

Oogst op 3 aug 2022
Dorsen quinoa bij Ivan Pollet op 3 augustus 2022